Ansuran
Isi sebaik mungkin untuk memudahkan pihak iFix iOS Studio memberikan kelulusan untuk pelan ansuran anda. Sebaik sahaja anda selesai mengisi segala maklumat ini, pihak iFix iOS Studio akan berhubung dengan anda bagi mendapatkan beberapa lagi maklumat tambahan berserta beberapa dokumen penting untuk tujuan pemprosesan.
Nama penuh anda
Emel peribadi anda
No telefon bimbit yang dapat dihubungi
Bandar dan negeri kawasan anda tinggal